+45 51941005 info@stressledelse.dk

Tag livet af stressen, før stressen tager livet af dig!

Med Stressledelse får du en metode og værktøjer til, hvordan du får skabt overblik, balance og forbygge stress.

Følgerne af stress kan være mange:

T

Mister fokus

Du har svært ved at tænke og holde fokus på det, der er vigtigt. Din evne til at prioritere er kraftigt nedsat.
t

Slører navigationsevne

Det kan være svært at hjælpe, da stress slører selvforståelsen og navigationsevnen.

Du er er i ubalance

Har en lav stresstærskel, og der skal ikke så meget til før du reagerer og måske overreagerer.

Dårlig trivsel

Du spreder negative vibrationer, der giver dårlig trivsel for dig selv og dine nærmeste.

Dårlige samarbejdsrelationer

Sætter samarbejdsrelationer ml. medarbejder, leder og kolleger på prøve

Sygefravær stiger

Sygefraværet stiger og hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
s

Ser ikke faresignaler

Du er ikke opmærksom på faresignalerne, og det fører til, at du ender med at blive syg.
}

Tager tid fra andre

Kræver mere opmærksomhed end ellers, hvilket tager tid fra andre. Yder ikke dit bedste og laver fejl.

Udbrændthed

Du mangler overskud og ressourcer. Føler sig udbrændt og mangler energi. Nedsat effektivitet.

Årsagerne til stress

Årsagerne til, at du eller din medarbejder rammes af stress, kan være mange. Én af de største årsager til stress er arbejdsrelateret. Det kan være krav og forventninger ikke er afstemte med jobbet/rolle, der er mismatchende værdier, ubalance mellem krav og ressourcer, uklarhed om ansvar og roller i organisationen, dårligt samarbejde og kommunikation, uklarhed om rammer, mål og prioriteringer, manglende information, medarbejders kompetencer og personlig profil matcher ikke jobbet/rollen.

Kom i gang med stressledelse og få

overskud og energi til at skabe gode resultater arbejdsmæssigt og personligt
 1. en individuel rådgivning og coaching, hvor du får skabt et stærkt personligt lederskab
 2. praktiske ledelsesværktøjer til at skabe gode resultater i balance
 3. din helt egen stressmentor

Stressledelse

Med Stressledelse får du styr på, hvordan du som leder kan:

 • Forebygge arbejdsrelateret stress, hos dig selv og dine medarbejdere.
 • Øge produktiviteten, uden at øge stressniveauet.
 • Sikre at medarbejdere, der er ramt af stress kommer godt tilbage i jobbet.
 • Forebygge at din medarbejder ikke går ned med stress igen.

Kontakt os med det samme og få en dialog om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at forebygge stress med Stressledelse.

Kontakt Anette Næsborg

Derfor er målet at skabe balance mellem krav og ressourcer

Så du får overskud og energi til at skabe gode resultater arbejdsmæssigt og personligt
Ledelsens rolle og stress

Krav

Årsagen til den arbejdsrelateret stress er, at der er en ubalance mellem de krav, du stiller til dig selv og/eller, at kravene til dit job/rolle ikke er tydelige/usikre. Derfor skal du have afstemt krav og forventninger til din rolle og job, arbejdsressourcer, succeskriterier og værdier.

Balance og Stress

Balance

Balancen får du ved at øge dit personlige lederskab og sikre, at du har balance mellem krav og ressourcer. Det hjælper vi dig med, og hvor du samtidig får værktøjer til effektiv personlig ledelse og intelligent, autentisk ledelse.

Ressourcer og stress

Ressourcer

Du skal have en større bevidsthed om dine ressourcer, kompetencer, og hvordan disse kan bruges endnu bedre strategisk og afbalanceret. Dine arbejdsværdier og ledelsesværdier er vigtige at være bevidst om og bruge i dit personlige lederskab.

Det koster stress

 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
 • 430.000 danskere – har symptomer på alvorlig stress næsten hver dag.
 • 16% af arbejdsstyrken oplever nedsat effektivitet grundet stress.
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • 28% af alle langtidssygemeldinger i danmark skyldes stress.
 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag (1.25% af arbejdsstyrken).

På landsplan

 • 1.500.000 EKSTRA fraværsdage.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser.
 • 500.000 kontakter til egen læge.
 • 3000 nye førtidspensonister.
 • 1400 danskere dør hvert år af stress.
 • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet.

Personlige følger

 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • Stress nedbryder immunforsvaret.

Stop stressen nu! Start i dag

Kontakt ledelsesrådgiver Anette Næsborg

Result Management Sortedam Dossering 55, 2100 Kbh Ø Tlf. 51941005 eller mail: an@resultmanagement