+45 51941005 info@stressledelse.dk

Stressledelse - forebyg stress

Med Stressledelse får du metode og værktøjer til hvordan du får skabt overblik og balance og hvordan du kan forbygge stress personligt og arbejdsmæssigt.

Med Stressledelse får du dialogværktøjer til, hvordan du kan have en god og løbende dialog med dine medarbejdere og forebygge, at medarbejdere går ned med stress.

Balance

Den klarhed, som du hjalp mig til at finde f.eks. i form af værdier, som jeg hele tiden anvender og i form af overblik over, hvor jeg vil hen i mit arbejdsliv, betyder meget i forhold til de valg, jeg træffer også i dag. Jeg vil helt sikkert anbefale andre, at få vejledning af Anette, som både er et behageligt, indfølende og humoristisk menneske, med stor energi”

“Jeg har meget positive erfaringer med at få coaching hos Anette.
I en periode, som jeg betragter som en af de sværeste i mange år, hjalp du mig til at finde vejen og mine egne styrker. Det har været altafgørende for, at jeg så hurtigt kom ovenpå igen og nu har et arbejdsliv, som jeg synes fungerer og som er i udvikling konstant. Jeg synes også, du hjalp mig til at finde nogle teknikker, som jeg haler frem ind i mellem og husker at bruge i andre situationer. Det er meget værd.

Stærkt personligt fundament

“Jeg har fået mulighed og  tid til at arbejde med og for  mig selv . Det har givet et klarere syn på mig selv som person og hvem jeg er i forhold til andre. Ved at se stærke og svage sider i øjnene er det blevet nemmere at holde fast ved de værdier der er mine, samt at vurdere en passende indsats i forhold til den enkelte arbejds opgave.
 
Det har et været spændende og lærerigt forløb, som jeg godt kunne unde alle at opleve.  Alle reaktionerne fra min omverden er med til at overbevise mig om at jeg er på ret vej og at det kan betale sig at ændre måder at handle på. Det har gjort mig til en der er gladere både for mig selv  og for det jeg laver

Stressledelse – Overskud og Balance

Klarhed, overblik og energi med effektive ledelsesværktøjer til stressledelse

Jeg har meget positive erfaringer med at få coaching hos Anette. I en periode, som jeg betragter som en af de sværeste i mange år, hjalp du mig til at finde vejen og mine egne styrker. Det har været altafgørende for, at jeg så hurtigt kom ovenpå igen og nu har et arbejdsliv, som jeg synes fungerer og som er i udvikling konstant. Jeg fik værktøjer, som jeg også bruger i andre situationer. Det er meget værd.

Den klarhed, som du hjalp mig til at finde f.eks. i form af værdier, som jeg hele tiden anvender og i form af overblik over, hvor jeg vil hen i mit arbejdsliv, betyder meget i forhold til de valg, jeg træffer også i dag. Jeg vil helt sikkert anbefale andre, at få vejledning af Anette, som både er et behageligt, indfølende og humoristisk menneske, med stor energi

Jeg har fået mulighed og  tid til at arbejde med og for  mig selv . Det har givet et klarere syn på mig selv som person, mine værdier og hvem jeg er i forhold til andre. Det blevet nemmere at holde fast ved de værdier der er mine, samt at vurdere en passende indsats i forhold til den enkelte arbejdsopgave. Det har et været spændende og lærerigt forløb, som jeg godt kunne unde alle at opleve. 

Start her med et 360° Arbejds – Stress Tjek

Du vil få afklaring på:

 • de 3 væsentligste årsager til arbejds-stress
 • hvad du kan gøre for at undgå det
 • hvad du som leder skal gøre for at forebygge din og dine medarbejderes stress

Kontakt Ledelses- og Stress rådgiver Anette Næsborg på tlf. 5194 1005 eller send en mail: an@resultmanagement.dk

Book dit 2 timers 360° Stress Tjek nu! – prisen er 3.899 kr. eks. moms

Start her for at få viden og værktøjer

Effektive lederværktøjer:

 • til at forebygge stress hos dig selv og dine medarbejdere
 • værktøjer til at styrke dit personlige lederskab og arbejde smarter – not harder

Sparring og rådgivning, hvor jeg følger dig en periode, og hjælper dig med at sikre at medarbejdere, der er ramt af arbejdsstress, undgår, at det sker igen

Kontakt Ledelses- og Stress Rådgiver Anette Næsborg 

Følgerne af stress kan være mange:

T

Mister fokus

Du har svært ved at tænke og holde fokus på det, der er vigtigt. Din evne til at prioritere er kraftigt nedsat.
t

Slører navigationsevne

Det kan være svært at hjælpe, da stress slører selvforståelsen og navigationsevnen.

Du er er i ubalance

Har en lav stresstærskel, og der skal ikke så meget til før du reagerer og måske overreagerer.

Dårlig trivsel

Du spreder negative vibrationer, der giver dårlig trivsel for dig selv og dine nærmeste.

Dårlige samarbejdsrelationer

Sætter samarbejdsrelationer ml. medarbejder, leder og kolleger på prøve

Sygefravær stiger

Sygefraværet stiger og hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
s

Ser ikke faresignaler

Du er ikke opmærksom på faresignalerne, og det fører til, at du ender med at blive syg.
}

Tager tid fra andre

Kræver mere opmærksomhed end ellers, hvilket tager tid fra andre. Yder ikke dit bedste og laver fejl.

Udbrændthed

Du mangler overskud og ressourcer. Føler sig udbrændt og mangler energi. Nedsat effektivitet.

Årsagerne til stress

Årsagerne til, at du eller din medarbejder rammes af stress, kan være mange. Én af de største årsager til stress er arbejdsrelateret. Det kan være krav og forventninger ikke er afstemte med jobbet/rolle, der er mismatchende værdier, ubalance mellem krav og ressourcer, uklarhed om ansvar og roller i organisationen, dårligt samarbejde og kommunikation, uklarhed om rammer, mål og prioriteringer, manglende information, medarbejders kompetencer og personlig profil matcher ikke jobbet/rollen.

Kom i gang med stressledelse og få

overskud og energi til at skabe gode resultater arbejdsmæssigt og personligt
 1. en individuel rådgivning og coaching, hvor du får skabt et stærkt personligt lederskab
 2. praktiske ledelsesværktøjer til at skabe gode resultater i balance
 3. din helt egen stressmentor

Stressledelse

Med Stressledelse får du styr på, hvordan du som leder kan:

 • Forebygge arbejdsrelateret stress, hos dig selv og dine medarbejdere.
 • Øge produktiviteten, uden at øge stressniveauet.
 • Sikre at medarbejdere, der er ramt af stress kommer godt tilbage i jobbet.
 • Forebygge at din medarbejder ikke går ned med stress igen.

Kontakt os med det samme og få en dialog om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at forebygge stress med Stressledelse.

Kontakt Anette Næsborg

Derfor er målet at skabe balance mellem krav og ressourcer

Så du får overskud og energi til at skabe gode resultater arbejdsmæssigt og personligt
Ledelsens rolle og stress

Krav

Årsagen til den arbejdsrelateret stress er, at der er en ubalance mellem de krav, du stiller til dig selv og/eller, at kravene til dit job/rolle ikke er tydelige/usikre. Derfor skal du have afstemt krav og forventninger til din rolle og job, arbejdsressourcer, succeskriterier og værdier.
Balance og Stress

Balance

Balancen får du ved at øge dit personlige lederskab og sikre, at du har balance mellem krav og ressourcer. Det hjælper vi dig med, og hvor du samtidig får værktøjer til effektiv personlig ledelse og intelligent, autentisk ledelse.
Ressourcer og stress

Ressourcer

Du skal have en større bevidsthed om dine ressourcer, kompetencer, og hvordan disse kan bruges endnu bedre strategisk og afbalanceret. Dine arbejdsværdier og ledelsesværdier er vigtige at være bevidst om og bruge i dit personlige lederskab.

Det koster stress

 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
 • 430.000 danskere – har symptomer på alvorlig stress næsten hver dag.
 • 16% af arbejdsstyrken oplever nedsat effektivitet grundet stress.
 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • 28% af alle langtidssygemeldinger i danmark skyldes stress.
 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag (1.25% af arbejdsstyrken).

På landsplan

 • 1.500.000 EKSTRA fraværsdage.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser.
 • 500.000 kontakter til egen læge.
 • 3000 nye førtidspensonister.
 • 1400 danskere dør hvert år af stress.
 • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet.

Personlige følger

 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • Stress nedbryder immunforsvaret.

Stop stressen nu! Start i dag

Kontakt Stressrådgiver Anette Næsborg

Result Management Sortedam Dossering 55, 2100 Kbh Ø Tlf. 51941005 eller send en mail til: an@resultmanagement